Pomen in tehnike

Lastnosti:

  • Namenjeno za velikost površine: 0 m2
  • Nagib: /5
  • Moč: /5
  • Vzdržljivost: /5
  • Čas košnje: /5
  • Čas polnenja: /5

Opis

Izraz »kultiviranje« ima pri gojenju travne ruše drugačen pomen kot v tradicionalnem poljedelstvu. V poljedelstvu ima izraz pomen obdelovati zemljo. To pa na načine, ki niso mogoči v zreli travni ruši. Kultiviranje travne ruše, pomeni različne tehnične procese, ki jih uporabljamo za rahljanje zemlje in zmanjšanje zgoščenosti, zmanjšanje polsti ali negovanje površine.

Znanih je več tehnik kultiviranja travne ruše z osnovnim primarnim namenom zmanjšati zgoščenost – zbitosti tal. Naj preprostejši in vsem dosegljiv je način z zabadanjem in privzdigovanjem vil v tla. Zabadanje na vsakih nekaj 5 do 10 cm na gosto ni enostavno. Za to morajo biti tudi tla primerno prožna in globoka, kar pa običajno niso. Ob tem običajno celo več pohodimo. Nastale luknje hitro izginejo in se zaprejo. Kdor je to osebno poizkusil, mi bo pritrdil, da je to garaško delo. Rezultat? Slab! Veliko truda in malo učinka. Uporaba strojev je pri takem delu v izogib garaškemu ročnemu delu nuja. Zelo podobna strojna tehnika opisanemu ročnemu delu je zračenje s polnimi jeklenimi iglami. Take igle različnih debelin (običajno 6 do 25 mm) stroj z veliko hitrostjo zabada in izvlači iz tal.

Najpogostejši »pod« tehniki sta dve: zračenje z vertikalnim gibom (deep tining) in zračenje s privzdigovanjem (vertidrein). Zaradi potrebnih velikih sil za zabadanje in izvlačenje je potreben močan pogonski stroj (traktor), kar pa na manjših zemljiščih kot so trtne zelenice ni prav praktično. Poleg navedenih tehnik poznamo še zračenje z vodnim brizgom (hydrojet), zračenje z žlebljenjem (groove aerification), zračenje s svedranjem (deep drill), zarezovanje (slicing) in zabadanje (spiking). Za vse te tehnike so potrebni dokaj močni pogonski ali vlečni stroji oziroma samostojni stroji, kar onemogoča uporabo na manjših vrtnih zelenicah.

Aerificiranje – zračenje z izvleko čepkov je manj poznana in v Sloveniji, do pred kratkim, ne uporabljena tehnika za zračenje in godenje zemljišč na vrtovih. Pri tej tehniki, votle jeklene igle ali odprte žlice, uporabimo da z vertikalnim hitrim vbadanjem in izvlečenjem odstranimo čepke z izvlečeno zemljino. Včasih so te votle odprte igle nameščene na vrteči boben, kar pa je manj primerno. To tehniko uporabljamo redno, vsaj tri krat letno na golf igriščih, za zračenje, zmanjševanje zgoščenosti in polsti na golfskih zelenicah, pogosto pa tudi na boljših nogometnih igriščih. Brez te tehnike si enostavno ne predstavljam vzdrževanja dobrih nogometnih in golfskih igrišč.
Danes so na voljo tudi že manjši, še vedno profesionalni, samo pogonski stroji za izvajanje aerifikacij na manjših zemljiščih – vrtovih, kjer ni veliko prostora za obračanje in manevriranje. Prednosti, ki jih omogoča uporaba takega stroja na vrtnih travnih rušah so:

  • zmanjšanje zbitosti tal; z izvleko čepkov se zmanjša zgoščenost, tla ponovno zadihajo, zračenje; omogoči ponovno lažje izmenjevanje zraka, predvsem potrebnega kisika, zmanjšuje delež polsti – organskih ostankov odmrlih ali odkošenih delov rastlin, ki se nabirajo v območju koreninskih vratov. Ob večji količini take polsti, je oteženo izmenjavanje zraka, ob razgradnji organske mase pa mikro organizmi porabijo zelo veliko razpoložljivega kisika in mu s tem preprečijo pot do korenin. V tem območju se običajno ob ugodnih pogojih razvijejo tudi bolezni, saj omogoča vnos kremenčevih pranih peskov in drugih dodatkov, ki trajneje zagotavljajo zračnost, izravnavajo manjše neravnine in preprečujejo zbijanje zemljišča, s tem je večja tudi prožnost. V zemljine s premajhnim deležem organskih snovi (pod 3%), lahko s tako tehniko dodamo v pesek vmešane kakovostne, dobro preperele šote, kot vir nove organske snovi. Za povečanje kationske izmenjalne kapacitete (CEC), pa lahko v nastale luknje pred vnosom peska ali v pripravljeni mešanici, dodajamo zeolite in druge anorganske dodatke zemljinam, ki omogočajo boljši izkoristek vnešenih hranil in razpoložljive vode.

Kremenčev prani pesek naj bo velikostnega razreda od 0,25 do 1,4 mm (primerne so oznake 1/G, MPP MIX, MIX/G). Kremenčevi peski se ne topijo v vodi, imajo nevtralno pH vrednost, zagotavljajo trajnejšo poroznost in zračnost, obenem pa preprečujejo prehitro obnovitev zbitosti tal. Običajen odmerek za peskanje po aerificiranju trate je 4 do 5 litrov na m2. Več ga ne priporočam, saj lahko ob večkratnem ponavljanju prihaja do slojevitosti, ki je tudi ni zaželena zaradi oteženega prehajanja in izmenjave plinov ter tekočin.

Tako aerificiranje – zračenje travne ruše priporočam dvakrat letno v obdobju naj intenzivnejše rasti. Takrat se nastale luknje po izvlečenih čepkih najhitreje zarastejo, dober učinek vzdrževalnega ukrepa ima najboljši rezultat. Izvlečene čepke zberemo in odstranimo na kompostnik, lahko pa jih razgrabimo (v zelo dobro tekstuiranih tleh), preostale rastlinske ostanke pa odstranimo.

Vzdrževanje lepe travne ruše ni lahko, še manj pa enostavno. Vse več je vrtnarjev, ki pri svojem delu za nego in vzdrževanje travne ruše uporabljajo poleg kosilnice, trosilnika za umetna gnojila, stroj za česanje trave, škropilnico in še precej druge nujne opreme in orodij. Urejenost okolice našega doma postaja vse bolj nuja, višja kakovost pa zahteva profesionalne pristope in primerno opremo. S primernim pristopom, rednim vzdrževanjem in nekaj znanja dobrega vrtnarja, bodo Vaše vrtne zelenice vzorno urejene. Vaša pričakovanja bodo izpolnjena. Potrebno je le znanje, dobra oprema in vesten ter odgovoren vrtnar.