SiteControl

Lastnosti:

  • Namenjeno za velikost površine: 0 m2
  • Nagib: /5
  • Moč: /5
  • Vzdržljivost: /5
  • Čas košnje: /5
  • Čas polnenja: /5

Opis

UPORABA
SiteControl je enostaven, interaktivni centralni krmilni sistem za velike zelene površine. S SiteControl lahko vaš namakalni sistem krmilite natančno kot še nikoli doslej. Omenjeni krmilni sistem lahko satelite in/ali dekoderje krmili z 2-žilnim kablom. Najbolj moderni, na ET temelječi poteki namakanja, po meri narejene grafike površin, najrazličnejše možnosti načrtovanja in možnost videnja lokacije ter delovanja posameznih razpršilnikov – s SiteControl je upravljanje z namakanjem vaših zelenih površin hitro in enostavno.

OPIS
• Najmodernejša izdelava grafik:
– Načrti s pomočjo GPS in AutoCAD
– Grafike na ekranu kažejo načrt s položajem posameznega razpršilca in celotno poročilo o statusu.
– Vsak detajl naprave se na ekranu lahko vidi s povečanjem grafike/načrta.

• SiteControl lahko krmili napravo z do 8 površin, razširjeno na 16, te pa so lahko sestavljene iz splošnih in posebnih površin.
• Na satelitih temelječ sistem lahko krmili od 28 do 112 satelitov (SiteControl Plus 112 do 448).
• Na dekoderjih temelječ sistem lahko krmili do 500 dekoderskih naslovov (do 2000 s SiteControl Plus in 4 MDI).
• S funkcijo Hybrid-Option se lahko satelite in dekoderje krmili z 2-žilnim kablom in/ali z več MDI ali TWI.
• Avtomatični ET in SmartWeather: s pomočjo vremenske postaje se prenesejo ET vrednosti in SiteControl lahko reagira neposredno na aktualne vremenske pogoje.
• S funkcijo RainWatchTM se namakanje v deževnem vremenu prekine, programi, ki sledijo, pa se prilagodijo izmerjeni količini dežja.
• Daljinsko upravljanje: s sistemom Rain Bird FREEDOM je lahko SiteControl preko radijske zveze ali telefona s pomočjo daljinskega upravljalnika krmiljen od vsepovsod.
• Optimalni nadzor:
– Flo Graph pokaže grafike posameznih postaj.
– Flo Manager omogoča največjo obremenjenost sistema in črpalnih postaj z upoštevanjem hidravličnih danosti.
– S funkcijo Cycle+Soak (namakanje/pronicanje) je poraba vode na nagnjenih področjih ali nepropustnih tleh optimalno krmiljena.
– QuickIRR vam pomaga, da poteke namakanja in programe, glede na vaše cilje, hitro in enostavno nastavite.
• Vsi podatki bodo zapisani in shranjeni, lahko pa jih hitro vidite in tudi natisnete.
• Stalen «Feed-Back» z napravami na področju dostavlja informacije o statusu naprav in nudi pravo interaktivnost s centralnim krmilnim sistemom.
• S funkcijo Water Budget se lahko čas namakanja spreminja od 0 do 300 % v korakih po 1 %.
• S priključitvijo senzorja za dež se namakanje pri naravnih padavinah prekine.
• Funkcija «Dry Run»: testira suhi tek. 
• Vključena podatkovna baza za dinamične in statične razpršilce posreduje podatke za programe namakanja, ki so prirejeni potrebam, in avtomatično izračuna količine pretoka za vsak model razpršilca.
• 3 različne pretočne merske enote: gpm, l/sec in m3/h 
• Omogoča do 12 začetnih časov na posamezni potek namakanja in do 6 začetnih časov na posamezni program.
• S sistemom SiteControl Plus se lahko upravlja z do 4 vmesniki –Interfaces (MDI in/ali TWI).

MODELI
SiteControl satelitski sistem
SiteControl dekoderski sistem
Opcijski Software modul: Glej Rain Bird cenik.

Dokumentacija

SiteControl.pdf